Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie The Big Challenge zostali dzisiaj zaznajomieni z wynikami oraz otrzymali dyplomy i nagrody.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników!

Pierwsze miejsce w szkole (poziom 1) zajęła Magdalena Woszek (w województwie: miejsce 11, w kraju: miejsce: 120). Pierwsze miejsce w szkole (poziom 2) zajął Paweł Kost (w województwie: miejsce 9, w kraju: miejsce: 147). Bardzo wysoko uplasowała się również Weronika Spałek, która otrzymała drugie miejsce w szkole, 46 miejsce w województwie i 611 miejsce w kraju.

The Big Challenge – międzynarodowy konkurs języka angielskiego online odbył się już po raz drugi w naszej szkole – 15.04.2021 r. Do konkursu przystąpiło dziewięcioro uczniów klas 4-6. Test sprawdzał znajomość słownictwa, gramatyki, jak również ogólną wiedzę dotyczącą krajów anglojęzycznych. Ponadto pytania sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie!