Nasza szkoła przystąpiła do III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego plastyczno-technicznego „SERDECZNA KARTECZKA”. Projekt został stworzony w oparciu o realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w naszych uczniach postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.