Klasa 1 wzięła udział w projekcie eTwinning: „See the Beaty!. Love our Earth!” (Ujrzyj piękno! Kochaj naszą Ziemię!). Szkołami partnerskimi projektu były szkoły z Włoch, Litwy, Gruzji, Bułgarii, Turcji i Chorwacji. Językiem projektu był język angielski. Projekt trwał od marca do maja 2020 r. i był dedykowany Międzynarodowemu Dniu Ziemi. Miał na celu zwrócić uwagę dzieci na piękno otaczającej nas przyrody i docenić jej wartość. Piękno otaczającej nas natury widziane oczami dzieci zaprezentowane na padlecie: https://padlet.com/aga_b_grabowska/e1plk9wcznlv

Kolejnym etapem było przygotowywanie przez uczniów własnych prac, które ukazywały piękno natury. Uczniowie przedstawiali w nich to, co najbardziej lubią w przyrodzie. Były to rysunki ukazujące morze, góry, lasy, łąki, polany, podwodny świat, ptaki, wiewiórki, rybki i motyle. Niektóre dzieci zdecydowały się również zaśpiewać piosenkę o wiośnie czy powiedzieć wiersz wychwalający naturę. W kwietniu z okazji Dnia Ziemi uczniowie przygotowywali plakaty. Zwróciliśmy uwagę na to, że Ziemia wymaga troski i powinniśmy o nią dbać, aby służyła kolejnym pokoleniom.

Projekt był realizowany w większości podczas nauki zdalnej, dlatego ogromne podziękowania należą się uczniom i rodzicom. Dziękuję za wspaniałą współpracę!