Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2021/2022

kliknij tutaj

lub wejdź na stronę Urzędu Gminy w Rudzińcu zakładka informator lub pobierz tutaj:

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU –> KLIKNIJ TUTAJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSKOLA –> KLIKNIJ TUTAJ