„ CZY WIESZ, JAK CICHO BYŁOBY

W LESIE, GDYBY ŚPIEWAŁY TYLKO

NAJZDOLNIEJSZE PTAKI?”

 

 

 

Wizja szkoły :

Szkoła dąży do tego, aby absolwent:

  1. był młodym człowiekiem zaopatrzonym w podstawową, konieczną wiedzę i umiejętności umożliwiające mu rozumienie i poznawanie rzeczywistości;
  2. potrafi kierować własnym rozwojem i podejmować bez obaw nowe wezwania edukacyjne;
  3. umiał radzić sobie w zmieniających się warunkach, był twórczy;
  4. efektywnie współdziałał w zespołach, pracował w grupie;
  5. posiadał umiejętności właściwego komunikowania się i budowania dobrych relacji interpersonalnych;
  6. znał swoją wartość i był tolerancyjny dla cudzych poglądów, postaw i zachowań;
  7. radził sobie w sytuacjach stresowych;
  8. traktował zdrowie jako wartość w życiu, potrafił odpoczywać i relaksować się doceniając rolę i walory środowiska (naturalnego) przyrodniczego;
  9. kierował się spójnym systemem wartości moralnych i etycznych.