13 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez sekcję przyrodniczą Samorządu Uczniowskiego. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na dokarmianie ptaków w okresie zimy, wzmacnianie więzi z rodziną podczas wspólnego projektowania i wykonania pracy oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Alicja Gmyrek z kl. V

II miejsce – Michał Kampczyk z kl. IV

III miejsce – Jakub Wieczorek z kl. IV

Wyróżnienie otrzymał Artur Lembowicz z kl. 6b

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy! Naszej Radzie Rodziców dziękujemy za wspaniałe nagrody rzeczowe.