Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 12.11.2021 r. (piątek) 07.01.2022 r. (piątek) 02.05.2022 r. (poniedziałek) 17.06.2022 r. (piątek)...

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2021 r.- 31.12.2021 r. przerwa świąteczna 14.01.2022 r. termin wystawienia wszystkich ocen 19.01.2022 r. zebranie klasyfikacyjne za I semestr 14.02.2022 r.-27.02.2022 r....

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte : w godz. 16:00 – 17:00 15.09.2021 r. zebranie 03.11.2021 r. (środa – drzwi otwarte) 20.01.2022 r. (czwartek – wywiadówka) 23.03.2022 r. (środa – drzwi otwarte) 27.04.2022 r. (środa – drzwi otwarte) 25.05.2022 r. (środa –...